Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, ynghylch Ofcom: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Drafft

Dogfennau ategol:

2.3

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynglŷn ag elfennau cynllunio y Cynllun Gweithredu Symudol a'i hymateb

Dogfennau ategol:

2.4

Gwybodaeth ychwanegol gan Openreach yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 25 Ionawr

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09.30-11.00)

4.

Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor

Kate Faragher, Prif Swyddog Gweithredol, BeSpokeSkills

(11.00-11.15)

5.

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, gan gynnwys crynodeb wedi'i atodi o’r materion allweddol – ymchwiliad Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Dogfennau ategol:

(11.15-11.30)

6.

Ystyried Flaenraglen Waith ddrafft yr haf

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu