Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 31/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-11.00)

2.

Cadeiryddion byrddau'r Ardaloedd Menter - Ardaloedd Menter

Julian Verity, Cadeirydd, Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Chris Sutton, Cadeirydd, Ardal Fenter Canol Caerdydd

Stan Mcilvenny, Cadeirydd, Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Roger Maggs, Cadeirydd, Ardal Fenter Glannau Port Talbot

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julian Verity, Chris Sutton, Stan Mcilvenny a Roger Maggs gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.00-11.15)

4.

Trafod yr adroddiad drafft - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

(11.15-11.30)

5.

Papur cwmpasu - Dyfodol Sgiliau

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu