Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC a Jeremy Miles AC

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.3 Datganodd Joyce Watson ei bod yn aelod o wahanol Warchodfeydd Morol

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.30-10.00)

3.

Trafod adroddiad drafft - Prentisiaethau yng Nghymru

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.00-11.00)

4.

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip - Diweddariad digidol (gan gynnwys Cyflymu Cymru)

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Richard Sewell, Dirpwy Cyfarwyddwr, Is-adran Isadeiledd TGCh 

Caren Fullerton, Prif Swyddog Digidol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Julie James AC, Richard Sewell a Caren Fullerton gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.15-12.00)

5.

Datganoli pwerau ynghylch porthladdoedd o dan Ddeddf Cymru 2017 - Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Richard Ballantyne, Prif Weithredwr, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

Tim Reardon, Cyfarwyddwr Polisi, Siambr Llongau'r DU

Callum Couper, Rheolwr Porthladd Caerdydd a'r Barri, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

Cofnodion:

5.1 Atebodd Richard Ballantyne, Tim Reardon, a Callum Couper gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(12.00-13.00)

6.

Sesiwn Cyflymu Cymru gydag Openreach - Seilwaith digidol Cymru

Kim Mears, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyflwyno Seilwaith, Openreach

Ed Hunt, Cyfarwyddwr y Rhaglen Superfast Cymru, Openreach

Cofnodion:

6.1 Atebodd Kim Mears ac Ed Hunt gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd Kim Mears i roi rhagor o fanylion ar nifer yr adeiladau sydd wedi cysylltu â thechnoleg FTTP o dan Cyflymu Cymru sy'n cael mynediad at wasanaethau cyflym iawn gan ddarparwr gwahanol i BT; a

6.3 Sawl adeilad a gafodd wybod eu bod o fewn cwmpas y prosiect Cyflymu Cymru cyn 31 Rhagfyr, ond bod y prosiect wedi dod i ben cyn iddynt gael eu cysylltu?

7.

Papur(au) i'w nodi

7.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at gyrff perthnasol ynghylch cynllunio trafnidiaeth mewn digwyddiadau mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu