Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09.30-09.50)

3.

Trafod yr adroddiad drafft - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

(09.50-10.10)

4.

Trafod ymateb Llywodraeth Cymru - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dogfennau ategol:

(10.10-10.30)

5.

Trafod ymateb drafft - Cynllunio trafnidiaeth mewn digwyddiadau mawr

Dogfennau ategol:

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch Cyllid Cymru/Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

6.2

Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith at y Cadeirydd ynghylch Cyllid Cymru/Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

6.3

Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) ynglŷn â ffyrdd y mae DIT a Llywodraeth Cymru yn dosbarthu a chofnodi ymwneud â phrosiect

Dogfennau ategol:

6.4

Gohebiaeth oddi wrth yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) at y Cadeirydd ynglŷn â ffyrdd y mae DIT a Llywodraeth Cymru yn dosbarthu a chofnodi ymwneud â phrosiect

Dogfennau ategol:

(10.30-11.00)

7.

Trafod yr adroddiad drafft - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu