Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 29/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.30)

2.

Adroddiad Blynyddol - Comisiynydd Traffig Cymru

Nick Jones, Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Nick Jones, Comisiynydd Traffig Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 27 Medi ynghylch Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.30-10.45)

5.

Trafod yr adroddiad drafft - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.45-11.45)

6.

Sesiwn friffio breifat gyda Syr Peter Hendy, Cadeirydd Network Rail

Sir Peter Hendy, Cadeirydd, Network Rail

Cofnodion:

6.1 Atebodd Syr Peter Hendy gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu