Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC a Joyce Watson AC.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.25-09.30)

3.

Trafod llythyr drafft gan Gadeirydd y Pwyllgor at gyrff perthnasol ynghylch cynllunio trafnidiaeth yn ystod digwyddiadau mawr

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.30)

4.

Barn rhanddeiliaid – Cyngor gyrfaoedd

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Claire Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol, Colegau Cymru

Joshua Miles, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

Cofnodion:

4.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda rhanddeiliaid

(10.45-11.45)

5.

Gyrfa Cymru – Cyngor gyrfaoedd

Graham Bowd, Prif Weithredwr Dros Dro, Gyrfa Cymru

Debra Williams, Cadeirydd, Gyrfa Cymru

Cofnodion:

5.1 Atebodd Graham Bowd a Debra Williams gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Rhagor o wybodaeth gan Brifysgolion Cymru yn deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 11 Hydref – Gwerthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth

6.2

Gohebiaeth gan Dan Saville o ARUP ynghylch Caffael a Darparu Seilwaith ac ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu