Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hannah Blythyn a Jeremy Miles

1.2 Roedd Lee Waters yn dirprwyo ar ran Hannah Blythyn

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.00-10.15)

3.

Trafod y llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Banc Datblygu Cymru

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(10.15-11.15)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - Sgiliau a Gwyddoniaeth

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Julie James AC, Eluned Morgan AC, Huw Morris, Simon Jones a Dean Medcraft gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor ar Werthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

5.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Fanc Datblygu Cymru sy'n deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 25 Hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.15-11.30)

7.

Trafodaeth ar flaenoriaethau - Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Gwaith Craffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu