Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.30-10.45)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45-11.45)

2.

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Julie James AC, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(11.45-12.00)

Egwyl

(12.00-13.00)

3.

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor ar Werthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Tachwedd

(13.00-13.30)

6.

Trafodaeth ar flaenoriaethau - Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu