Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Martha Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 02/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC, Caroline Jones AC a Rhianon Passmore AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Cyllid Cyhoeddus

Richard Bellamy, Cyfarwyddwr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Chyfranogi, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10.30 - 11.30)

3.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Academyddion

Dr Eva Elliott, Cymrawd Ymchwil Mygedol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Morag McDermont, Athro Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bryste

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth â'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch Radio yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu eto at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i ofyn am eglurhad ynghylch diffinio 'achos cryf' mewn perthynas ag ailsefydlu'r gronfa radio.

 

4.2

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch safonau'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.3

Gohebiaeth â CBAC ynghylch addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Cytunodd yr Aelodau i drafod y papur hwn yn ystod rhan breifat y cyfarfod. 

 

4.4

Gohebiaeth ag Estyn ynghylch addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Cytunodd yr Aelodau i drafod y papur hwn yn ystod rhan breifat y cyfarfod.

 

4.5

Gohebiaeth â BBC Cymru ynghylch cynllun blynyddol y BBC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Gyfarwyddwr y Gwledydd a'r Rhanbarthau i ofyn a ellid dileu Cymru o'r cynigion i newid lefel y newyddion a ddarlledir yn y bore.  

 

4.6

Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Tystiolaeth ychwanegol gan Age Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.7

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Cytunodd yr Aelodau i drafod y papur hwn yn ystod rhan breifat y cyfarfod.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30 - 11.45)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.45 - 12.15)

7.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad a chytunodd arno gyda mân newidiadau.

 

(12.15 - 12.30)

8.

Papur cwmpasu ar y diwydiant cerddoriaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y papur cwmpasu a chytunodd arno gyda mân newidiadau.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu