Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jane Hutt AC, a dirprwyodd Vikki Howells AC ar ei rhan.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – yr Archif Ddarlledu Genedlaethol

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Peter Owen, Pennaeth Yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Dirprwy Weinidog a'i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:30 - 11:15)

3.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 8

Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sue Ball, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Datblygu Sefydliadol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:15 - 12:30)

4.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 9

Yr Athro Robert Dunbar, Cadeirydd, Ieithoedd, Llenyddiaeth, Hanes a Hynafiaethau Celtaidd, Prifysgol Caeredin

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd Iaith Iwerddon

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 

5.1

Ymateb ITV Cymru Wales i ymgynghoriad Ofcom ar Ganllawiau Rhaglenni Electronig

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:30 - 13:00)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu