Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/06/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore ac roedd Vikki Howells yn dirprwyo ar ei rhan.

1.2 Datganiadau o fuddiant:

Bethan Sayed: Ei gŵr yw sylfaenydd Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd.

Siân Gwenllian: Cyswllt personol agos â chwmni cynhyrchu teledu.

 

 

(09:15 - 10:15)

2.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 14

Ron Jones, Sylfaenydd a Chadeirydd Gweithredol Tinopolis, Cadeirydd Panel Sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru ac aelod o'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau.

 

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:30 - 11:30)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 15

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnes a'r Rhanbarthau

Joedi Langley, Pennaeth y Sector Creadigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Gofynnodd y Cadeirydd am gynnal sesiwn dystiolaeth bellach cyn diwedd y tymor gan nad oedd digon o amser i holi'r tystion.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

Dogfennau ategol:

4.2

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

4.3

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

4.4

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol gan Euros Lyn

Dogfennau ategol:

4.5

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 12:00)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu