Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(10:00 - 11:00)

2.

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn dystiolaeth 8

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Jason Thomas – Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Peter Owen - Pennaeth Y Gangen Polisi Celfyddydau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Cytunodd y Gweinidog a'i swyddogion i ddarparu'r canlynol i'r Pwyllgor:

 

Nodyn ynghylch a oedd cynrychiolydd diwylliannol ar y genhadaeth gyda Ken Skates i Qatar; ac

 

Yr adroddiadau gwerthuso sy'n ymwneud ag ymweliad Llywodraeth Cymru â Tsieina.

(11:00 - 12:00)

3.

Yr amgylchedd hanesyddol: sesiwn dystiolaeth 8

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Jason Thomas –Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwilym Hughes - Dirprwy Gyfarwyddwr yr Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Cytunodd swyddog y Gweinidog i ddarparu nodyn ar bartneriaeth Cymru Hanesyddol.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

4.1

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Papur 1: Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Papur 2: Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Papur 3: Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Papur 3a: Llythyr at y Cadeirydd oddi wrth Mudiad Meithrin

Dogfennau ategol:

4.2

Comisiynydd y Gymraeg: Nodyn briffio am ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12:00 - 12:30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu