Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (9.20-9.30) PREIFAT

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.30-11.00)

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi – Undeb Amaethwyr Cymru

Nigel Hollett, Cyfarwyddwr CLA Cymru – Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol – Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (11.00-11.15)

(11.15-12.00)

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU - sesiwn dystiolaeth 3

George Dunn, Prif Weithredwr – Cymdeithas y Ffermwyr Tenant

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Hybu Cig Cymru ar y MCD mewn perthyna â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.2

Tystiolaeth ysgrifenedig gan RSPB Cymru ar y MCD mewn perthyna â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.3

Tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol ar y MCD mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.4

Ymateb Llywodraeth Cymru i adrodiad y Pwyllgor ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021

Dogfennau ategol:

4.5

Tlodi Tanwydd - Gwybodaeth am berthnasoedd a phartneriaethau gan Energy UK

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlig 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

PREIFAT 12.00-12.30

6.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu