Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/06/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.20)

2.

Cyflwyniad ar 'Persbectif Newydd ar Fframweithiau Cyffredin i’r Deyrnas Unedig: y cyfleoedd ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol yng Nghymru yn Gynaliadwy'

Dr Victoria Jenkins, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau ategol:

(10.20 - 11.10)

3.

Ymchwiliad i fframweithiau cyffredin y DU ar gyfer amaethyddiaeth a’r amgylchedd – y sesiwn dystiolaeth lafar gyntaf

Steve Gibson, y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur

Dr Roisin Willmott, Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

Dylan Morgan, Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

(11.10 - 11.20)

Egwyl

(11.20 - 12.10)

4.

Ymchwiliad i fframweithiau cyffredin y DU ar gyfer amaethyddiaeth a’r amgylchedd – yr ail sesiwn dystiolaeth lafar

Dr Viviane Gravey, Prifysgol Queens, Belffast

Karen Whitfield, Cyswllt Amgylchedd Cymru

Rebecca Williams, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 6 a'r cyfarfod ar 28 Mehefin

(12.10 - 12.30)

6.

Trafod yr adroddiad byr drafft ar lywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit a'r Flaenrhaglen waith

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu