Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00 - 13.15)

(Rhag-gyfarfod preifat)

(13.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

(13.15 - 14.30)

3.

Cyfarwyddyd Gweinidogol - Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Brîff gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-05-20 Papur 1 - Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Parhaol (20 Rhagfyr 2019)

 

Shan Morgan - Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Moeseg

 

(14.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

 

(14.30 - 15.00)

5.

Cyfarwyddyd Gweinidogol - Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu