Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 30/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00 - 14.30)

1.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: sesiwn dystiolaeth 7

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

David Melding AC - Cadeirydd Grŵp Cynghori Gweinidogol Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau waith Grŵp Cynghori’r Gweinidog gyda David Melding AC, yn ei rôl fel Cadeirydd y Grŵp

 

(14.30 - 15.00)

2.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: sesiwn dystiolaeth 8

Lynne Neagle AC - Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sydd wedi canolbwyntio ar blant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi cael eu mabwysiadu, gyda Lynne Neagle AC, yn ei rôl fel Cadeirydd.

 

(15.00)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.

3.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(15.00 - 15.05)

4.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papurau.

 

4.1

Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (23 Ebrill 2018)

Dogfennau ategol:

(15.05 - 16.30)

5.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: sesiwn dystiolaeth 9

PAC(5)-12-18 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Albert Heaney - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey - Dirprwy Gyfarwyddwr, Galluogi Pobl, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd yr Aelodau ar waith Albert Heaney ac Alistair Davey, Llywodraeth Cymru, fel rhan o’u hymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal:

5.2 Cytunodd Albert Heaney  i anfon rhagor o wybodaeth am nifer o’r pwyntiau a godwyd.

(16.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 7 a 8

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30 - 16.45)

7.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.45 - 17.15)

8.

Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-12-18 Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft ac fe’i derbyniwyd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu