Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Scott Room, Royal Society of Edinburgh

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 1

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Egwyl: 10.30-10.40

(10.40-11.40)

4.

Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Michael Danson, Athro Polisi Menter, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Angela O'Hagan, Ysgol Busnes a Chymdeithas, Prifysgol Caledonian Glasgow

 

Briff Ymchwil

 

Egwyl: 11.40-12.00

(12.00-12.30)

5.

Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 3

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio, Audit Scotland

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

(12.30-13.00)

6.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 1

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu, Audit Scotland

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

(13.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019

(13.00-13.15)

8.

Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Trafod y dystiolaeth

(13.15-13.30)

9.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu