Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papurau i'w nodi

CLA(5)-02-16 – Papur 1 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ynghylch Cyfnod Pwyllgor Bil Cymru (diwrnod cyntaf) yn Nhŷ’r Cyffredin, gan gynnwys cynigion o ran gwelliannau.

 

CLA(5)-02-16 – Papur 2 – Llythyr gan Nicholas Paines CF

Comisiynydd, Comisiwn y Gyfraith, 30 Mehefin 2016

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC Y Prif Weinidog;

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-02-16 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

4.1

Trafod y Dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu