Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 21/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-15-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)213 - Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2018

2.2

SL(5)214 - Cod Ymarfer ar weithredu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn cysylltiad â gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

14.35

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 neu 21.7

3.1

SL(5)215 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-15-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-15-18 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-18 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

3.2

SL(5)216 - Gorchymyn Cynlluniau Pensiwn a Chynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-15-18 – Papur 5 – Gorchymyn

CLA(5)-15-18 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-18 – Papur 7 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

14.40

4.

Papurau i’w nodi

CLA(5)-15-18 – Papur 8 – Llythyr at Bwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin

CLA(5)-15-18 – Papur 9 – Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 

14.40

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Gohebiaeth gan y Llywydd

CLA(5)-15-18 – Papur 10 – Llythyr oddi wrth y Llywydd

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

7.

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-15-18 – Papur 11 - Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-15-18 – Papur 11a - Papur cefndirol

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

 

8.

Materion gweithredol yn ymwneud â rheoliadau a wneir o dan Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-15-18 – Papur 12 – Papur cefndirol

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur cefndir sy'n ymwneud â materion gweithredol yn ymwneud â chraffu ar reoliadau a wneir o dan Fil yr UE (Ymadael).

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu