Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt: Clerk: Kathryn Hughes  Deputy Clerk: Ryan Bishop

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

2.

Cofnodion 15 Gorffennaf, camau gweithredu a materion yn codi

3.

Sylwadau gan aelod o’r Pwyllgor sy’n gadael

4.

Adroddiad Diweddaru Llywodraethu a Sicrwydd

5.

Trafod yr adroddiadau Archwilio Mewnol diweddaraf

6.

Adolygu HMT/canllawiau eraill ar gyfer Pwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg (Cadeirydd a Phennaeth Archwilio Mewnol)

7.

Adroddiad diweddaru Swyddfa Archwilio Cymru

8.

Diweddariad ar Ddiogelwch Seiber

9.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y gyllideb

10.

Adborth ar y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus diweddar

11.

Adroddiad Risgiau Corfforaethol

12.

Archwiliad beirniadol o un risg sydd eisoes wedi'i nodi neu risg newydd

13.

Torri rheolau gwybodaeth

14.

Adborth gan REWAC

15.

Arolwg effeithiolrwydd y Pwyllgor

16.

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol ACARAC i Gomisiwn y Cynulliad

17.

Crynodeb o’r Ymadawiadau

18.

Blaenraglen Waith

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu