Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Kay 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(08:30-08:40)

1.

Rheoli Ymadawiadau Cynnar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1     Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Reoli Ymadawiadau Cynnar a llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi’r wybodaeth bellach y gofynnodd y Pwyllgor amdani.

 

(08:40-09:00)

2.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cytunodd yr Aelodau ar y rhaglen waith ar gyfer tymor yr haf.

 

2.2     Absenolodd Jocelyn Davies ei hun o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar fater yn ymwneud â chyfrifoldeb blaenorol a oedd ganddi fel Gweinidog.

 

3.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

3.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan William Graham.

 

3.2     Croesawodd y Cadeirydd Byron Davies a oedd yn dirprwyo ar ran William Graham.

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Nodwyd y papurau, gydag un newid bach.

 

4.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan roi cyfle i’r Pwyllgor wneud gwaith craffu pellach ar y gronfa Buddsoddi i Arbed.

 

4.1

Rheoli sefyllfaoedd lle mae pobl yn gadael eu: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru - Buddsoddi i Arbed (10 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:

(09:00-09:45)

5.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Nigel Smith, Ysgol Peirianneg Sifil, Prifysgol Leeds

Kris Moodley, Prifysgol Leeds

Yr Athro Bob Lark, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan academyddion o Brifysgol Leeds a Phrifysgol Caerdydd yn ei ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd.

 

(09:45-10:45)

6.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Sesiwn dystiolaeth 3

Rhodri-Gwynn Jones, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

David Meller, Prif Beiriannydd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (Cangen Gogledd Cymru)

Russell Bennett, Cadeirydd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (Cangen De Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru a Changhennau Gogledd a De Cymru Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant yn ei ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd.

 

6.2     Cytunodd Russell Bennett o Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant, Cangen De Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am fuddsoddi preifat.

 

(10:45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 8

 

Cofnodion:

7.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:45-11:00)

8.

Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Trafod y dystiolaeth:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu