Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Byron Davies AC a Dafydd Elis-Thomas AC. Dirprwyodd Mike Hedges AC ar ran Jeff Cuthbert AC, dirprwyodd Jenny Rathbone AC ar ran Mick Antoniw AC a dirprwyodd David Rees AC ar ran Gwenda Thomas AC.

 

(13.30-14.45)

2.

Banc Datblygu i Gymru - Craffu ar waith y Gweinidog

Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Yr Athro Dylan Jones-Evans OBE, Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Fanc Datblygu i Gymru

Robert Lloyd Griffiths OBE, Cyfarwyddwr Rhanbarthol (Cymru), Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, yr Athro Dylan Jones-Evans, Robert Lloyd Griffiths a Rob Hunter gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar y pwyntiau a ganlyn:

·         Gwybodaeth bellach am oblygiadau cyllid gan Fanc Buddsoddi Ewrop a’r dulliau ar gyfer cael mynediad iddo.

·         Gwybodaeth bellach am unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch datganoli cyfran Barnett o gyllid y Banc Busnes Prydeinig i Gymru.

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer Banc Datblygu i Gymru (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

3.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch ardrethi busnes yn dilyn cyfarfod 11 Mawrth 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

3.3

Llythyr gan Julie James at William Graham ynghylch sgiliau STEM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

3.4

Taflen a ddarparwyd gan Nwy Prydain ynghylch prentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu