Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Siân Phipps  Dirprwy Glerc: Ffion Emyr Bourton

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Nid oedd dim ymddiheuriadau.

(10.00-10.15)

2.

Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc - cyflwyniad fideo

Cofnodion:

2.2 Dangoswyd fideo yn cynnwys sylwadau gan entrepreneuriaid ifanc fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i entrepreneuriaeth ymysg pobl fianc.

(10.15-11.15)

3.

Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc - sesiwn dystiolaeth

Karl Belizaire, Rheolwr Polisi, UnLtd

 

Amanda Everson, Rheolwr Datblygu, Live UnLtd yng Nghymru

 

Dan Butler, Cyfarwyddwr, A Leap

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd y tystion i’r cyfarfod. Atebodd y tystion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11.30-12.30)

4.

Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc

Dale Williams, Cyfarwyddwr, Yolk Recruitment

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd y tyst i’r cyfarfod. Atebodd y tyst gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i'w nodi

1.   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth at Gadeiryddion y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Menter a Busnes ynghylch Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012.

 

2.   Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth gan Gadeiryddion y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Menter a Busnes ynghylch Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y papurau i’w nodi.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i anfon llythyr at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am y sail resymegol i’w penderfyniad i beidio â pharhau â’r Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu