Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 14 Ionawr, cytunodd y Pwyllgor ar Gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 1 cyfarfod heddiw (dull o graffu ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru), yn amodol ar ei gyflwyno)

(09.00 - 09.15)

1.

Ystyried cwmpas a dull o wneud gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1 y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas.  Dirprwyodd Sandy Mewies ar ei rhan, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

 

(09.15 - 15.00)

3.

Y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2-23

Adran 1

Teitl hir

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Yn bresennol:

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Sarah Rhodes, Rheolwr y Bil

Rhys Davies, Cyfreithiwr

Cofnodion:

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 106 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 106.

 

Gwelliant 114 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 114.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 114, methodd gwelliant 121 (Peter Black).

 

Gwelliant 124 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Peter Black

Mark Isherwood

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

Rhodri Glyn Thomas

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 124.

 

Tynnwyd gwelliant 83 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 125 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 125.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 125, methodd gwelliant 126 (Mark Isherwood).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 10 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 84 (Peter Black).

 

Gwelliant 85 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 85, methodd gwelliant 86 (Peter Black).

 

Gwelliant 127 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Peter Black

Mark Isherwood

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

Rhodri Glyn Thomas

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 127.

 

Gwelliant 115 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 115.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 116 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 116.

 

Gwelliant 117 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

Trawsgrifiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu