Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.15 - 09.45)

1.

Papur Briffio Ffeithiol Gwyn ar Ddiwygio Llywodraeth Leol

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Pherfformiad Llywodraeth Leol

 

Papur Gwyn – Diwygio Llywodraeth Leol

Cofnodion:

1.1 The Committee received a factual briefing from Welsh Government officials on Reforming Local Government.

(09.45 - 10.00)

2.

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: cynllunio'r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 The Committee discussed the forward work planning for the inquiry into poverty in Wales.

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 The Chair welcomed Members and members of the public to the meeting

(10.00 - 11.00)

4.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-2016 - Sesiwn dystiolaeth gan y Prif Weinidog

Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog

Caroline Turner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg

Bethan Webb, Pennaeth Uned y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 The Committee received evidence from Carwyn Jones AM, First Minister.

 

(11.10 - 12.10)

5.

Comisiynydd y Gymraeg: Trafod yr Adroddiad Blynyddol

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

 

Adroddiad Blynyddol 2013-14

Cynllun Strategol 2013-15

Fy iaith, fy iechyd: ymholiad i’r Gymraeg mewn gofal sylfaenol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 The Committee received evidence from  Meri Huws, Welsh Language Commissioner and Dyfan Sion, Director of Policy and Research.

 

5.2 The Welsh Language Commissioner agreed to provide to the Committee any evidence submitted in relation to the Planning (Wales) Bill.

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 The Committee noted the papers.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 5 Tachwedd 2014

Cofnodion:

7.1 The Committee agreed the motion.

 

(12.20 - 12.30)

8.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16: Trafod y llythyrau drafft

Cofnodion:

8.1 The Committee discussed the draft letters

(12.30 - 13.30)

9.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): trafod adroddiad drafft Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 The Committee discussed the Stage 1 draft report

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu