Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Sarah Beasley 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 23 Hydref, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod a gynhelir heddiw.

(09.00 - 09.10)

1.

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: cynllunio'r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

(09.10 - 09.20)

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Hawliau Defnyddwyr: Gwelliant ynghylch ffioedd asiantaethau gosod

Dogfennau ategol:

(09.20 - 10.00)

3.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu