Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  / Deddfwriaeth: Helen Finlayson

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor, tystion a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Dywedodd y Cadeirydd fod ymddiheuriadau wedi dod i law oddi wrth Lindsay Whittle.

(9:30 - 10:45)

2.

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) (Cyfnod 1) Sesiwn dystiolaeth 2: Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru

·         Owen Watkin, Cadeirydd

·         Steve Halsall, Dirprwy Ysgrifennydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth oddi wrth Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru.

(10:45 - 12:00)

3.

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) (Cyfnod 1) Sesiwn dystiolaeth 2: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Ysgrifenyddion a Chyfreithwyr y Cynghorau (ACSeS)

·         Daniel Hurford, CLlLC, Pennaeth Polisi, Gwella a Llywodraethu

  • Dilys Phillips, ACSeS, Swyddog Monitro, Gwynedd
  • Phillip Johnson, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Casnewydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth oddi wrth CLlLC ac ACSeS.

(12:00 - 12:05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd ar y cynnig.  

(12:05 - 12:10)

5.

Ymchwiliad i Gyfranogiad yn y Celfyddydau - ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.  

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

6a

Ystyriaethau cydraddoldeb yng nghyllideb Llywodraeth Cymru - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu