Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Russell George.  Roedd Andrew R T Davies yn bresennol fel dirprwyon.

(9:30 - 11:00)

2.

Craffu ar waith y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andrew Slade, Cyfarwyddwr Amaeth, Bwyd a'r Môr

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Tony Clark, Pennaeth Cyllid,  Adnoddau Naturiol

 

E&S(4)-07-15 Papur 1

E&S(4)-07-15 Papur 1 Atodiad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i:

·         Ysgrifennu at y Pwyllgor mewn perthynas â’r prisiau a delir gan Sipsiwn a Theithwyr am ynni a dwr, gan gynnwys sut y gallen nhw fanteisio ar raglenni Arbed a Nyth;

·         Egluro ystyr ‘hunan-adrodd’ mewn perthynas ag Arbed a Nyth; a

·         Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ynglyn â chyflwyno deddfwriaeth i gyfyngu maint cychod pysgota yn yr ardal 0-6 milltir môr.

 

(11:00 - 12:00)

3.

Craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Rebecca Evans AC, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Andrew Slade, Cyfarwyddwr Amaeth, Bwyd a'r Môr

Graham Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Môr a Physgodfeydd

Tony Clark, Pennaeth Cyllid, Adnoddau Naturiol

 

E&S(4)-07-15 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

Fe wnaeth y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd gytuno i ddarparu rhagor o wybodaeth am sicrwydd mewn perthynas â tharddiad porthiant ar gyfer ffermydd llaeth mawr.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Ymchwiliad i effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd: Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-07-15 Papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu