Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Lansio adroddiad y Pwyllgor ar Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (y rhai a wahoddwyd yn unig) (Ystafell Bwyllgora 5)


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Byddai adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn adroddiad yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Is Ganghellor Prifysgol Caerdydd - Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - sesiwn dystiolaeth 5

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Kevin Palmer, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Addysg Bellach a Prentisiaethau

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ddarparu lincs i'r gwaith ymchwil sy'n ymwneud â gwaith prosiect ar gyfer myfyrwyr.

 

 

 


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 The Committee considered the evidence heard during the evidence session.


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – Sesiwn dystiolaeth 4

Colegau Cymru a’r Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA)

Dafydd Evans, Cadeirydd - ColegauCymru a Phrif Swyddog Gweithredol - Grŵp Llandrillo Menai

Kay Martin, Pennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro, sy'n cynrychioli ColegauCymru hefyd

Nick Brazil, Dirprwy Bennaeth - Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n cynrychioli ColegauCymru hefyd

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu - ColegauCymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd y Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru a CECA.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd Plant mewn perthynas ag addysg gartref ddewisol.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – sesiwn dystiolaeth 3

Cymwysterau Cymru 

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Ann Evans, Cadeirydd

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymwysterau Cymru.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Ymchwiliad i Statws y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 2

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

Gavin Jones, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Caerllion

Jane Harries, Pennaeth Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 1

Hannah O'Neill, Ysgrifennydd Cangen Bleanau Gwent ar gyfer adran ATL o NEU

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru NASUWT

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC

Roger Vaughan, Llywydd Cenedlaethol UCAC

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau ac UCAC.

 


Cyfarfod: 04/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

1 Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru – ymweliadau allanol

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â phobl ifanc i drafod cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyfarfu’r Pwyllgor â myfyrwyr i drafod cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

                          


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Digwyddiad Bord Gron (Gwahoddedigion yn unig) (YB5)

Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ag athrawon ysgolion a cholegau i drafod Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd. 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor gyfarfod ag athrawon ysgolion a cholegau i drafod Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu