Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar gais y Pwyllgor i gynnal cyfarfod y tu allan i'w amser arferol ar yr amserlen.

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Amserlennu

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes yr opsiynau a chytunwyd i drefnu amser ar fore Llun i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad gael cwrdd.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ystyried deisebau 5000 o lofnodion

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Ystyriodd a nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cais gan y Pwyllgor Cyllid am gyfarfod ffurfiol oddi ar y safle

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal ymweliad ffurfiol oddi ar y safle

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal ymweliad ffurfiol oddi ar y safle

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau a busnes y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a gofynnwyd i swyddogion ddrafftio nodyn o opsiynau i'w hystyried yn eu cyfarfodydd grŵp priodol yn ddiweddarach y bore yma.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i newid cyfran yr amser a ddyrennir yn y Cyfarfod Llawn i'r Ceidwadwyr, Plaid Cymru ac UKIP i 12:10:3 yn y drefn honno.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes gynigion y Llywydd ar gyfranogiad UKIP yn y dyfodol i Gwestiynau Arweinwyr a Llefarwyr. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried y safbwyntiau a fynegwyd cyn gwneud penderfyniad.

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r ddadl

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cais am ddadl ar Ddeiseb

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a dywedodd Rhun ap Iorwerth ei fod yn deall bod canllawiau NICE wedi’u diweddaru ers i'r llythyr gael ei anfon. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ystyried hyn ymhellach, mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor Deisebau, cyn penderfynu a ddylid cynnal dadl.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu