Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Lobïo

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Lobïo: trafod yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor

SoC(5)-07-18 Papur 1 - Ymateb gan Gomisiwn y Cynulliad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr ymateb a gafwyd gan Gomisiwn y Cynulliad a sut y byddai'r effaith yn cael ei monitro.

 


Cyfarfod: 07/11/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Lobïo: Ystyried yr adroddiad terfynol

SoC(5)-10-17 Papur 1 - Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd yr Aelodau Ragair drafft y Cadeirydd i'r adroddiad a nododd y bydd adroddiad drafft terfynol yn cael ei ddosbarthu y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 03/10/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Lobïo - Adroddiad Drafft

SoC(5)-09-17 Papur 3 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft. Caiff adroddiad diwygiedig ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 11/07/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Inquiry into Lobbying: Consideration of key issues

SOC(5)-07-17 Papur 2 - Ymchwiliad i Lobïo - Materion allweddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3. Trafododd yr Aelodau y papurau materion allweddol ar ei ymchwiliad i lobïo.

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Lobïo: Papur briffio ar Gofrestrau Lobïo yn Iwerddon a Senedd Ewrop

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 6

SoC(5)-06-17 Papur 2 – Ymateb i’r ymgynghoriad gan Gymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol

 

Mark Glover - Cadeirydd Cymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol

Cathy Owens – Aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol, yn cynrychioli Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Glover, Cadeirydd Cymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol a Cathy Owens, Aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas yr Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol yn cynrychioli Cymru ynghylch yr ymchwiliad i lobïo.

4.2 Cytunodd Mark Glover i anfon ffigurau yn nodi'r nifer o sancsiynau sydd wedi codi dros gyfnod o amser.

 

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Lobïo: Materion Cyhoeddus Cymru - Cod ymddygiad Lobïo

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 6)

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 5

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

SOC(5)-06-17 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Anna Nicholl – Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu’r Sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

David Cook - Swyddog Polisi ac Ymgysylltu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Anne Meikle – Pennaeth WWF Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu’r Sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; David Cook, Swyddog Polisi ac Ymgysylltu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; ac Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru, ynghylch yr ymchwiliad i lobïo.

 


Cyfarfod: 23/05/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/05/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

SOC(5)-05-17 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Unlock Democracy a Spinwatch

 

Alexandra Runswick – Cyfarwyddwr, Unlock Democracy

Yr Athro David Miller – Cyfarwyddwr, Spinwatch

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alexandra Runswick, Cyfarwyddwr Unlock Democracy a'r Athro David Miller, Cyfarwyddwr Spinwatch, ynghylch yr ymchwiliad i lobïo.

2.1 Cytunodd Alexandra Runswick i anfon copi o'r ymarfer mapio a wnaed ar gofrestrau gwirfoddol sydd ar waith ar hyn o bryd.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 3

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

SOC(5)-04-17 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Public Affairs Cymru

 

Nesta Lloyd-Jones - Cadeirydd Public Affairs Cymru

Daran Hill - Arweinydd Polisi, Public Affairs Cymru

Aaron Hill – Aelod o Bwyllgor Gweithredol Public Affairs Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nesta Lloyd-Jones, Cadeirydd Materion Cyhoeddus Cymru; Daran Hill, Arweinydd Polisi, Materion Cyhoeddus Cymru; ac Aaron Hill, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Materion Cyhoeddus Cymru, ynghylch yr ymchwiliad i lobïo.

 


Cyfarfod: 04/04/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/04/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 2

Briff ymchwil

SoC(5)-03-17 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Cofrestrydd Lobïwyr Ymgynghorol

 

Alison J White - Cofrestrydd lobïwyr Ymgynghorol

Billy McLaran - Cofrestrydd Lobïo yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alison J White, Cofrestrydd Lobïwyr Ymgynghorol, a Billy McLaran, Cofrestrydd Lobïo yr Alban, ar yr ymchwiliad i lobïo.

 


Cyfarfod: 21/03/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/03/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn Dystiolaeth 1

SoC(5)-02-17 Papur 1 - Matrics o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Alastair Ross - Cynullydd Cymdeithas Materion Cyhoeddus yr Alban

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alistair Ross, Cynullydd Cymdeithas Materion Cyhoeddus yr Alban, ar yr ymchwiliad i lobïo.

 


Cyfarfod: 14/02/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Lobïo: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

SoC(5)-01-17 Papur 1 – Llythyr gan y Prif Weinidog i Weinidogion y Cynulliad (20 Ionawr 2017)

Brîff cyfreithiol ar God Gweinidogion Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar lobïo a'r llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch cyhoeddi dyddiaduron Gweinidogion.

3.2 Gofynnodd yr Aelodau am gael paratoi matrics o'r themâu cyffredin sy'n dod i'r amlwg o'r ymatebion.

3.3 Cytunodd yr Aelodau i gymryd tystiolaeth lafar fel rhan o'r ymchwiliad hwn.

 


Cyfarfod: 29/11/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Lobïo: Trafod y llythyr ymgynghori

SoC(5)-04-16 Papur 1 - Llythyr ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar destun y llythyr ymgynghori drafft.

 


Cyfarfod: 15/11/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Lobïo: Trafod papur gan y Comisiynydd Safonau

SoC(5)-03-16 Papur 1

 

Gerard Elias CF - y Comisiynydd Safonau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Siaradodd y Comisiynydd Safonau am ei bapur ar y gyfundrefn lobïo bresennol a hefyd ar sefyllfa'r Deyrnas Unedig ac atebodd gwestiynau'r Aelodau.

3.2 Gwnaeth yr Aelodau ystyried yr adroddiad a chytuno i:

·       Gyhoeddi ymgynghoriad ysgrifenedig ar y gyfundrefn lobïo ac

·       Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i roi gwybod am yr ymgynghoriad a chyfleu barn y Pwyllgor y gallai'r Llywodraeth ddymuno adolygu'r Cod Gweinidogol mewn perthynas â lobïo.

 

 


Cyfarfod: 15/11/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Lobïo: Y Comisiynydd Safonau

Gerard Elias CF - y Comisiynydd Safonau

Cofnodion:

1.1 Cynigiodd Y Comisiynydd Safonau rai sylwadau ar y sefyllfa lobïo gyfredol ac ar y sefyllfa yn y Deyrnas Unedig.

 


Cyfarfod: 13/09/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Lobïo: Ystyriaeth o'r Pwyllgor yn cynnal adolygiad ar Lobïo

SoC(5)-02-16 Papur 2: Papur cefndir

SoC(5)-02-16 Papur 3: Papur trosolwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd y papur gan yr Aelodau a chytunwyd i gynnal adolygiad o'r trefniadau lobïo cyfredol.  

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu