Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding a Joyce Watson.

1.3        Roedd Suzy Davies yn bresennol fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies AC a Joyce Watson AC.

1.3     Roedd Hefin David AC yn bresennol fel dirprwy.

1.4     Cafwyd ymddiheuriadau gan Andy Richardson, Bwyd a Diod Cymru.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding, ac roedd Suzy Davies yn bresennol fel dirprwy.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson.

1.4 Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru

ar yr UE .

1.5 Diolchodd y Cadeirydd i Mark Reckless am ei waith fel Aelod o'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Joyce Watson, Delyth Jewell a Mark Reckless.

2.3        Cafwyd datganiad o fuddiant gan Huw Irranca-Davies fel Cadeirydd Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar yr UE.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson. Dirprwyodd Mike Hedges ar ei rhan.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding. Dirprwyodd Suzy Davies ar ei ran.

1.4        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan mai ef yw cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop. Cytunodd Mr Irranca-Davies i beidio â gofyn cwestiynau a oedd yn ymwneud â'r rôl hon.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson a David Melding.

1.3        Nododd y Cadeirydd nad yw Michelle Brown yn aelod o'r Pwyllgor mwyach.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson, Michelle Brown a David Melding.

1.3     Roedd Suzy Davies a Vikki Howells yn bresennol fel dirprwyon.

1.4     Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop. Cytunodd Mr Irranca-Davies i beidio â gofyn cwestiynau a oedd yn ymwneud â'r rolau hyn.

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson, Michelle Brown a Mark Reckless.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, David Melding a Joyce Watson.

2.3 Dirprwyodd Suzy Davies ar ran David Melding.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Joyce Watson a Mark Reckless.

 

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown.

 


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Gwnaeth Huw Irranca-Davies AC ddatgan buddiant gan mai ef yw Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop. Cytunodd Mr Irranca-Davies na fyddai'n gofyn cwestiynau a oedd yn gysylltiedig â'r rolau hyn.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells, Jane Hutt a Michelle Brown.

1.3 Roedd Huw Irranca-Davies ac Alun Davies yn bresennol fel dirprwyon.

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Jane Hutt.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Michelle Brown a Joyce Watson.

2.3 Roedd Hefin David yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3 Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

 


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis.

         

 

 

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Joyce Watson a David Melding.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2    Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3    Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Joyce Watson.

1.3        Roedd Jenny Rathbone yn bresennol yn y cyfarfod yn lle Joyce Watson.

 

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3        Dirprwyodd Hefin David ar ran Joyce Watson.

 


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Joyce Watson.

1.3 Diolchodd y Cadeirydd i Jenny Rathbone a Jack Sargeant am eu gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Vikki Howells a Joyce Watson.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone a Jack Sargeant.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Suzy Davies a Mark Isherwood am eu gwaith ar y Pwyllgor, a chroesawodd David Melding a Mark Reckless.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood, Jenny Rathbone a Jack Sargeant.


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant a Jenny Rathbone.


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant.


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees a Michelle Brown.

2.3 Datganodd Jane Hutt ddiddordeb fel Ymddiriedolwr elusen Vale for Africa. Datganodd Steffan Lewis ddiddordeb fel Aelod o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Datganodd Jenny Rathbone ddiddordeb fel noddwr Ymddiriedolaeth Menywod Hayaat.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jack Sargeant a Michelle Brown.

1.3 Roedd Leanne Wood yn y cyfarfod fel dirprwy i Steffan Lewis.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jack Sargeant a Jenny Rathbone.

1.3 Daeth Llyr Gruffydd i'r cyfarfod fel dirprwy ar gyfer Steffan Lewis.

 

 


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Mark Isherwood, Jack Sargeant a Steffan Lewis.

1.3 Mynychodd Andrew RT Davies y cyfarfod yn lle Mark Isherwood.

 

 

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jack Sargeant a Michelle Brown.

1.3 Roedd Dai Lloyd yn y cyfarfod fel dirprwy i Steffan Lewis.

1.4 Roedd Joyce Watson yn y cyfarfod fel dirprwy i Jack Sargeant.

 

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Jack Sargeant.

 

1.3 Mynychodd Dai Lloyd y cyfarfod yn lle Steffan Lewis.

 

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Jenny Rathbone.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Suzy Davies a Jack Sargeant. O dan Reol Sefydlog 17.48, daeth Bethan Sayed, Dawn Bowden a David Melding i'r cyfarfod fel dirprwyon.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone, Michelle Brown a Steffan Lewis.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Dawn Bowden am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Jack Sargeant.

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r ddau bwyllgor i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jenny Rathbone a Suzy Davies.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Dawn Bowden.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Suzy Davies a Jenny Rathbone.

1.3        Datganodd Jane Hutt y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 13.8A:

·         Mae ei gŵr yn cael ei gyflogi fel Cyfarwyddwr Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies, Steffan Lewis a Mark Isherwood.

1.2        Croesawyd David Melding fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 12/12/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies a Mark Isherwood.

 


Cyfarfod: 05/12/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 1.)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

1.2        Croesawyd Jane Hutt a Jenny Rathbone fel Aelodau newydd o'r Pwyllgor.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Eluned Morgan a Jeremy Miles am eu gwasanaeth i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Suzy Davies.

1.2        Roedd Jane Hutt yn dirprwyo ar ran David Rees.

1.3        Roedd David Melding yn dirprwyo ar ran Mark Isherwood.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan, Jeremy Miles, Michelle Brown a Suzy Davies.

1.2        Roedd Jane Hutt yn dirprwyo ar ran Eluned Morgan.

 


Cyfarfod: 07/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan, Mark Isherwood a Michelle Brown. Bydd David Melding yn dirprwyo ar ran Mark Isherwood yn ystod Cyfnod 1. Roedd Mike Hedges yn dirprwyo ar ran Eluned Morgan.

1.2        Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1                Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies, Dafydd Elis–Thomas, Dawn Bowden, Mark Isherwood, Jeremy Miles ac Eluned Morgan.

1.2                Roedd Jane Hutt a Rhianon Passmore yn dirprwyo.

 


Cyfarfod: 24/10/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood. Bydd David Melding yn dirprwyo yn ystod Cyfnod 1.

1.2        Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden a Michelle Brown.


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood, ac roedd Mark Reckless yn dirprwyo ar ei ran. Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Michelle Brown a Jeremy Miles.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 10/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 05/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1.)

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1     Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2     Rhoddodd y Cadeirydd deyrnged i'r cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

1 Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau wrth Michelle Brown. Dirprwyodd Gareth Bennett ar ei rhan.


Cyfarfod: 13/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, David Rees. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 13/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

1 Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown.

 


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Suzy Davies.

 


Cyfarfod: 16/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis.

 


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i gofnodi ei ddiolch i Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa'r UE, am ei wasanaeth i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd Mr Jones yn gadael y Cynulliad ar ddiwedd 2016.

 


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies.

 


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood. Dirprwyodd Paul Davies ar ran Mark Isherwood.

 


Cyfarfod: 07/11/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan a Michelle Brown. Roedd Hannah Blythyn yn dirprwyo ar ran Eluned Morgan.

 


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan.

 


Cyfarfod: 17/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan.

1.2        Datganiad o fuddiant: Datganodd David Rees a Jeremy Miles eu bod yn aelodau o Sefydliad Bevan.

 


Cyfarfod: 10/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.2        Datganiad o fuddiant: Cafwyd datganiad gan Suzy Davies bod ei gŵr a'i brawd yn ymwneud â ffermio ac yn derbyn taliadau o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin.

 


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood a Suzy Davies. Roedd Angela Burns a Darren Millar yn dirprwyo.

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden, Michelle Brown a Suzy Davies. Dirprwyodd Paul Davies ar ran Suzy Davies, a dirprwyodd Gareth Bennett ar ran Michelle Brown.

 


Cyfarfod: 12/09/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden ac Eluned Morgan; dirprwyodd Julie Morgan a Jenny Rathbone ar eu rhan.

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 1.)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu