P-05-846 Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sosppan. Mae'r ddeiseb wedi casglu 12,745 o lofnodion.

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i achub ein hysbyty Tywysog Philip, Llanelli.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Llanelli

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru