LA

Consortia

Paid to Consortia

Retained for SI

Bridgend

CSC

£606,000.00

£925,000.00

Cardiff

CSC

£1,414,000.00

£1,558,000.00

Merthyr Tydfil

CSC

£247,000.00

£204,000.00

RCT

CSC

£1,066,000.00

£501,000.00

VoG

CSC

£574,000.00

£47,000.00

Blaenau Gwent

EAS

£427,000.00

£423,000.00

Caerphilly

EAS

£1,041,000.00

£249,000.00

Monmouthshire

EAS

£429,000.00

£0.00

Newport

EAS

£832,000.00

£456,000.00

Torfaen

EAS

£537,000.00

£0.00

Carmarthenshire

ERW

£53,000.00

£22,437.00

Ceredigion

ERW

£18,500.00

£1,072,000.00

Neath

ERW

£0.00

£559,000.00

Pembrokeshire

ERW

£34,000.00

£1,492,000.00

Powys

ERW

 

 

Swansea

ERW

£69,500.00

£1,273,000.00

Conwy

GwE

£633,000.00

£180,000.00

Denbighshire

GwE

£637,000.00

£1,600,000.00

Flintshire

GwE

£932,000.00

£92,000.00

Gwynedd

GwE

£725,000.00

£92,000.00

Wrexham

GwE

 

 

Ynys Mon

GwE

£372,000.00

£131,000.00

TOTAL

£10,647,000.00

£10,876,437.00

Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | Children, Young People and Education Committee

Cyllido Ysgolion yng Nghymru - Gwybodaeth Bellach | SchoolFunding in Wales - Further Information

SF FI 02

Ymateb gan: Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)
Response from: Association of School and College Leaders (Cymru)

Mae'r tabl isod yn cynnwys detholiad o’r wybodaeth a gafwyd gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau drwy gais rhyddid gwybodaeth ynghylch Gwariant Awdurdodau Lleol ar Wella Ysgolion.