Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Bil Deddfwriaeth (Cymru)

 

Rhestr o dystiolaeth lafar

 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod.

4 Rhagfyr 2018      

Sefydliad

Jeremy Miles AC

Y Cwnsler Cyffredinol

Claire Fife

Llywodraeth Cymru

James George

Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes

Llywodraeth Cymru

14 Ionawr 2019

Sefydliad

Syr Nicholas Green, Cadeirydd

Comisiwn y Gyfraith

Nicolas Paines QC

Comisiwn y Gyfraith

Henni Ouahes

Comisiwn y Gyfraith

Dr Charles Mynors

Comisiwn y Gyfraith

Dr Catrin Fflur Huws

Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Thomas Watkin

Unigolyn

28 Ionawr 2019

Sefydliad

Kay Powell

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Osian Roberts

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Trevor Coxon

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Rob Sherrington

Cyngor ar Bopeth Cymru

Callum Higgins

Cyngor ar Bopeth Cymru

Yr Athro Richard Owen

Clinig Cyfraith Abertawe

Tahmid Miah

Clinig Cyfraith Abertawe

18 Chwefror 2019

Sefydliad

Jeremy Miles AC

Y Cwnsler Cyffredinol

Claire Fife

Llywodraeth Cymru

James George

Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes

Llywodraeth Cymru