P-04-676 –  Creu Pencampwr yr Iaith Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan  Cynghorydd Sion Jones  ar ôl casglu 10 Llofnod.

Geiriad y ddeiseb

Cyflwynaf y ddeiseb hon i chi fel pwynt cychwyn ar yr ymgyrch i greu Pencampwr yr Iaith Gymraeg drwy ein cymunedau yng Nghymru. Bydd y rôl hon yn un wirfoddol o fewn y gymuned, a bydd y pencampwr yn cael ei benodi i hyrwyddo defnydd o'r Iaith Gymraeg yng Nghymru, a chefnogi datblygiadau o fewn ei chymunedau.

Bydd y Pencampwr yn arwain materion gyda'r iaith, yn cynnwys rôl o fewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, rôl o fewn Cynghorau Plwyf a Thref, a chyswllt agos gyda Chynghorwyr Sir a'r Cyngor Sir.

Bydd y Pencampwr yn cael cymorth gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg i weithredu'r rôl, ac i sicrhau bod cymunedau yng Nghymru yn cyd-fynd â pholisïau lleol a Chymru.

  Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·        Arfon

·        Gogledd Cymru