P-05-718 – Cyflogau GIG Cymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Chris Neilsen ar ôl casglu 24 llofnod. 

Geiriad y ddeiseb

​Sut all hi fod yn iawn bod gweithwyr y GIG yng Nghymru, sy’n gwneud swyddi angenrheidiol, yn ennill cyflog mor isel â £7.80 yr awr pan fo Llywodraeth Cymru yn ariannu’r fath swyddi di-ddim â Chomisiynydd y Dyfodol ar £100k y flwyddyn a Chomisiynydd y Gymraeg ar £90k a nifer o swyddi newydd tebyg. Mae’r haenau newydd hyn o swyddi di-ddim yn wirion a dylid eu diddymu a rhoi’r arian i staff y GIG sydd ar gyflogau isel.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

Dwyrain Casnewydd

Dwyrain De Cymru