Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru

EPP 17 – Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru– Cyflwyniad gan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru

 

Mae Ymddiriolaeth Arbed Ynni Cymru wedi cyflwyno 2 ddogfen – ‘Ffigurau Pŵer; Buddion a potensial cynlluniau ynni cymunedol bach’ and ‘Dinasyddion carbon isel; Canllaw gam wrth gam i gwrdd â’r targed 3% ar gyfer allyriadau personol yng Nghymru’ fel rhan o’r ymgynghoriad I bolosi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

Gellir dod o hyd i’r ddogfennau  trwy’r lincs islaw.

 

Ffigurau Pwˆer - Buddion & potensial cynlluniau ynni cymunedol bach

(pdf, 517 KB)

 

Dinasyddion carbon isel - Canllaw gam wrth gam i gwrdd â’r targed 3% ar gyfer allyriadau personol yng Nghymru (1 MB)

 

 

Gwasanaeth y Pwyllgorau