Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Gwerth am Arian

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad – Rhan 2

Marwth 2015

………………………………….

 

Public Accounts Committee

 

Value for Money of Motorway and Trunk Road Investment

 

Consultation Responses – Part 2

March 2015


 

Cynnws | Contents

*Ar gael yn Gymraeg | *Available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

MTRI 07a

Asiant Cefnffyrdd De Cymru, Gwybodaeth Ychwanegol

South Wales Trunk Road Agent Additional Information

MTRI 12

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

MTRI 13

Costain

Costain

MTRI 14

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales

MTRI 15

Cyngor Bwrdeistref Sirol

Conwy County Borough Council

MTRI 16

Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

County Surveyors Society Cymru

MTRI 17

Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd

Cardiff University School of Engineering

MTRI 18

Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (Cangen De Cymru)

Chartered Institution of Highways and Transportation (South Wales Branch)

MTRI 19

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

South Wales Fire and Rescue Service

MTRI 20

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mid and West Wales Fire and Rescue Service

MTRI 21

Uned Cysylltu’r Heddlu ar ran pedwar Heddlu Cymru

Police Liaison Unit on behalf of all four welsh police forces

MTRI 22

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

North Wales Fire and Rescue Service