11 Rhagfyr  – Papurau i’w nodi

Rhif papur:

Mater

Oddi wrth

Cam gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

 

1

 

Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion

Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2015

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Ymateb i lythyr y Gweinidog ar 17 Tachwedd, ag ystyriodd yng nghyfarfod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 24 Tachwedd 2014.