9 Hydref 2014 – Papurau i’w nodi

Rhif papur:

Mater

Oddi wrth

Cam gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

 

5

 

 

 

 

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

Heddlu De Cymru

 

 

Cytunodd y byddai’n darparu copi o’r adroddiad Cynllun Heddlu De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched 2014 - 2017

6a

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Llythyr gan Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

6b

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Adroddiad gan CAADA (co-ordinated action against domestic abuse) – Adolygiad o Wasanaethau i Ddiddefwyr Cam-drin Domestig yn Ne Cymru