Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 8 - 9)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 10 - 11)

</AI6>

<AI7>

3.4     Eitem fusnes ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru (Papur 4, Tudalennau 12 - 16)

</AI7>

<AI8>

3.5     Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl (Papur 5, Tudalen 17)

</AI8>

<AI9>

4       Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

4.1     Cais gan y Pwyllgor Cyllid am gyfarfod ffurfiol oddi ar y safle (Papur 6, Tudalennau 18 - 19)

</AI10>

<AI11>

4.2     Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at y Llywydd (Papur 7, Tudalen 20)

</AI11>

<AI12>

4.3     Ystyried deisebau 5000 o lofnodion (Papur 8, Tudalennau 21 - 22)

 

</AI12>

<AI13>

5       Rheolau Sefydlog     

</AI13>

<AI14>

5.1     Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3 (Papur 9, Tudalennau 23 - 27)

 

</AI14>

<AI15>

6       Busnes y Cynulliad          

</AI15>

<AI16>

6.1     Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau (Papur 10, Tudalennau 28 - 36)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>