Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Tachwedd 2019

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.15-13.30)

</AI1>

<AI2>

Ethol Cadeirydd dros dro

Yn ei gyfarfod ar 11 Tachwedd 2019, cytunodd y Pwyllgor i benodi Huw Irranca-Davies yn Gadeirydd dros dro ar gyfer ei gyfarfod ar 18 Tachwedd 2019, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

(13.30-14.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 29)

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

 

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i’w nodi

(14.30-14.35)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

3.1   Papur 1 i'w nodi: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynglŷn â chais i aildrefnu sesiwn graffu - 8 Tachwedd 2019.

                                                                                                     (Tudalen 30)

</AI6>

<AI7>

3.2   Papur 2 i'w nodi: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynglŷn â’r amserlen ar gyfer cyhoeddi’r strategaeth ryngwladol - 12 Tachwedd 2019.

                                                                                                     (Tudalen 31)

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(14.35)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol – trafod y dystiolaeth.

(14.35-14.50)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

6       Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

(14.50-15.05)                                                                               (Tudalen 32)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>