DRAFT MINUTES

 

DRAFT MINUTES

 

 

Meeting ID

5502

Committee

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Date

08/05/2019

Attendees

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC (Aelod)

Hefin David AC (Aelod)

Suzy Davies AC (Aelod)

Janet Finch-Saunders AC (Aelod)

Siân Gwenllian AC (Aelod)

Jayne Bryant AC (Aelod)

Jack Sargeant AC (Aelod)

Sally Jenkins (Tyst)

Alastair Birch (Tyst)

Huw David (Tyst)

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Hasera Khan (Monitor)

Phil Boshier (Monitor)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Monitor)

Sian Hughes (Monitor)

Rebekah James (Monitor)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sally Jones (Monitor)

AMSS Lynne Neagle (Monitor)

AMSS Dawn Bowden (Monitor)

AMSS Hefin David (Monitor)

AMSS Suzy Davies (Monitor)

AMSS Janet Finch-Saunders (Monitor)

AMSS Sian Gwenllian (Monitor)

AMSS Jack Sargeant (Monitor)

Access All Committees (Monitor)

Central Admin (Monitor)

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Monitor)

TRS Admin group (Monitor)

TRS - Users (Monitor)

Julia David (AMSS)

 

Item ID

50696

Item Title

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Summary

1.1        The Chair welcomed Members.

1.2        Apologies were received from Jack Sargeant AM and Suzy Davies AM, Jayne Bryant AM substituted for Jack Sargeant. 

 

 

Item ID

50699

Item Title

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Summary

2.1 The Committee heard evidence from the WLGA, ADSS and ADEW.

 

 

Item ID

50697

Item Title

Papurau i’w nodi

Summary

3.1 The papers were noted.

 

 

Item ID

50781

Item Title

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad i Gyllido Ysgolion yn dilyn y cyfarfod ar 3 Ebrill

Summary

 

 

Item ID

50802

Item Title

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwasanaethau CAMHS i gleifion mewnol

Summary

 

 

Item ID

50780

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Summary

4.1 The motion was agreed.

 

 

Item ID

50782

Item Title

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Summary

5.1 The Committee considered the evidence.

 

 

Item ID

50783

Item Title

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y materion allweddol

Summary

6.1 The Committee considered the key issues. A draft report would be considered at the meeting on 12 June.