Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mai 2019

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn briffio breifat ar fframweithiau cyffredin

(14.00 - 14.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 46)

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Paul Harrington, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

Yn dilyn eitem 3, bydd y Pwyllgor yn ailddechrau ar gyfer busnes cyhoeddus

</AI4>

<AI5>

4       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - sesiwn dystiolaeth 1

(14.45 - 15.30)                                                                (Tudalennau 47 - 78)

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Rob Stewart, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI5>

<AI6>

5       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - sesiwn dystiolaeth 2

(15.30 - 16.15)                                                                                                

Yr Athro Colin Riordan, Prifysgolion Cymru

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Nesta Lloyd-Jones, Cydffederasiwn GIG Cymru

</AI6>

<AI7>

6       Papurau i’w nodi

(16.15 - 16.20)                                                                                                

</AI7>

<AI8>

6.1   Papur i’w nodi rhif 1: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach (Memorandwm Rhif 3): Y Bil Masnach

                                                                                        (Tudalennau 79 - 82)

</AI8>

<AI9>

6.2   Papur i’w nodi rhif 2: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Llywodraeth Iwerddon yn ymwneud â’r Ardal Deithio Gyffredin a'r hawliau a'r breintiau cyfatebol perthnasol

                                                                                        (Tudalennau 83 - 86)

</AI9>

<AI10>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.20)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

8       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE - ystyried tystiolaeth

(16.20 - 16.35)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

9       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

(16.35 - 16.50)                                                              (Tudalennau 87 - 103)

</AI12>

<AI13>

10    Trafodaeth ar yr ymweliad arfaethedig â gogledd Cymru

(16.50 - 16.55)                                                            (Tudalennau 104 - 109)

</AI13>

<AI14>

11    Trafodaeth ar Fil y Cytundeb Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

(16.55 - 17.05)                                                            (Tudalennau 110 - 117)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>