Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Chwefror 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 - Ymateb Llywodraeth Cymru

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyllideb Ddrafft 2019-20 - Ymateb Llywodraeth Cymru

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

</AI4>

<AI5>

3       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

(09.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 10 - 67)

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolau Cyllid

Sharon Bounds, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllid

 

Papur 1 – Cynnig y Gyllideb ar gyfer Ail Gyllideb Atodol 2018-19

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfodydd ar 20 Chwefror a 7 Mawrth 2019

(11.00)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(11.00-11.20)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

6       Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

(11.20-11.30)                                                                  (Tudalennau 68 - 72)

Papur 2 – Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 14 Ionawr 2019

Papur 4 – Llythyr gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 17 Ionawr 2019

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>