Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Mawrth 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 31)

Lisa Turnbull, Ymgynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Sue Thomas, Ymgynghorydd Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Anwen Jenkins, Uwch Nyrs Ardal ac aelod o’r Cyngor Nyrsio Brenhinol

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1:  Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.30 - 10.45)

 

</AI4>

<AI5>

3       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr Byrddau Iechyd Lleol

(10.45 - 11.45)                                                                (Tudalennau 32 - 42)

Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Lesley Lewis, Pennaeth Nyrsio, Gofal Sylfaenol ac Ardaloedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Jo Webber, Pennaeth Nyrsio ar gyfer yr Is-adran Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 2: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Papur 3: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 4: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.45 - 12.30)

 

</AI6>

<AI7>

4       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

(12.30 - 13.45)                                                                (Tudalennau 43 - 51)

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Professor Jean White, Prif Swyddog Nyrsio a Chyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Paul Labourne, Swyddog Nyrsio, Gofal Sylfaenol ac Integredig, Llywodraeth Cymru

 

Papur 5: Llywodraeth Cymru

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(13.45)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

6       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Trafod y dystiolaeth

(13.45 -14.00)                                                                                                 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>