Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

(14.00-14.05)                                                                                                  

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i'w nodi 1 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil Amaethyddiaeth

                                                                                          (Tudalennau 1 - 11)

</AI3>

<AI4>

2.2   Papur i'w nodi 2 – Adroddiad gan Bwyllgor Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi ar Beyond Brexit: how to win friends and influence people – 25 Mawrth 2019   

Adroddiad gan Bwyllgor Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi ar Beyond Brexit: how to win friends and influence people – 25 Mawrth 2019 [Saesneg yn unig]

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.05)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

(14.05-14.15)                                                                  (Tudalennau 12 - 18)

</AI6>

<AI7>

5       Monitro trafodaethau'r UE

(14.15-14.25)                                                                  (Tudalennau 19 - 25)

</AI7>

<AI8>

6       Blaenraglen waith

(14.25-14.55)                                                                  (Tudalennau 26 - 42)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>