Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 31 Hydref 2016

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


Yr amgylchedd a’r môr

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – yr amgylchedd a’r môr

(13.30 - 14.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 44)

 

Yr Athro Bob Lee, Prifysgol Birmingham

Dr Victoria Jenkins, Prifysgol Abertawe

Kerry Lewis, Prifysgol Aberystwyth

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl (14.15 - 14.20)

 

</AI3>

<AI4>

3       Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - yr amgylchedd a’r môr

(14.20 - 15.05)                                                                                                

 

Dr Charlotte Jennie Burns, Prifysgol Caerefrog

Dr Richard Cowell, Prifysgol Caerdydd

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl (15.05 - 15.10)

 

</AI5>

<AI6>

4       Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - yr amgylchedd a’r môr

(15.10 - 16.00)                                                                (Tudalennau 45 - 49)

 

Yr Athro Dickon Howell, Prifysgol Newcastle

Stephen Hull, Associated British Ports Marine Environmental Research

Yr Athro Volker Roeben, Prifysgol Abertawe

Dr Margherita Pieraccini, Prifysgol Bryste

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

6       Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – ystyried y dystiolaeth

(16.00 - 16.15)                                                                                                

</AI8>

<AI9>

7       Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – ystyried y flaenraglen waith

(16.15 - 16.35)                                                                (Tudalennau 50 - 52)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>