Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 24 Mehefin 2015

 

 

 

Amser:

09.00 - 11.17

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2958

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Sandy Mewies AC

Jocelyn Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

John Griffiths AC (yn lle Gwenda Thomas AC)

Rhodri Glyn Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Sharon Barry, Llywodraeth Cymru

Gareth Thomas, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Sarah Beasley (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC ac Alun Davies AC. Roedd John Griffiths AC a Sandy Mewies AC yn dirprwyo ar eu rhan yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

1.3        Bu i Peter Black AC wneud datganiad o fuddiant fel cynghorydd awdurdod lleol.

 

</AI2>

<AI3>

2   Bil Llywodraeth Leol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 48 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 28 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd 28.

 

Gwelliant 40 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 40, methodd gwelliant 41 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 42 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 42, methodd gwelliant 43 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 44 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 44, methodd gwelliant 45 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 46 (Rhodri Glyn Thomas)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhodri Glyn Thomas

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

John Griffiths

Mark Isherwood

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 46, methodd gwelliant 47 (Rhodri Glyn Thomas).

 

Gwelliant 49 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

John Griffiths

Jocelyn Davies

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 52 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 29 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 31 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 21 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Peter Black

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Derbyniwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Peter Black

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Derbyniwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Peter Black

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Peter Black

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Peter Black

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Derbyniwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 32 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Jocelyn Davies

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 32, methodd gwelliannau 33 a 56 (Peter Black).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 6 (Leighton Andrews)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Peter Black

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Mark Isherwood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant12 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 54 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

 

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Peter Black

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 27 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 34 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 35, methodd gwelliant 39 (Peter Black).

 

Gwelliant 36 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

</AI3>

<AI4>

3   Papurau i’w nodi

3.1 Nodwyd y papurau gan y Pwyllgor.

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>